Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

De belasting is ingevoerd op verzoek van de ondernemersvereniging Beek en Donk. Doel van de heffing is om alle winkeliers mee te laten betalen aan de ontwikkeling van de winkelgebieden Piet van Thielplein en Heuvelplein.

Reclamebelasting wordt sinds 2015 opgelegd in het winkelgebied Piet van Thielplein. Vanaf 2020 is daar het winkelgebied Heuvelplein aan toegevoegd. De belasting is ingevoerd op verzoek van de ondernemersvereniging. Doel van de heffing is om alle winkeliers mee te laten betalen aan de verdere ontwikkeling van het gebied. Welke maatregelen genomen worden, hangt af van de wensen van de ondernemersvereniging.

De volgende beleidsuitgangspunten zijn toegepast bij de berekening van de reclamebelasting:

  • Het heffingsgebied betreft winkelgebied Piet van Thielplein en Heuvelplein.
  • 100% doorbetaling van de werkelijke opbrengst.
  • Bij de tarief berekening wordt geen rekening gehouden met fictieve BTW.
  • Bij de tarief berekening wordt geen rekening gehouden met overheadkosten.
  • Belastingtarieven worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad, dit kan ook betekenen dat verordeningen van oude jaren niet geactualiseerd worden.

Voor reclamebelasting is geen kwijtschelding mogelijk.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43