Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

Bij de weergave van de financiële positie wordt nader inzicht gegeven met betrekking tot de volgende onderdelen:

  • Geprognosticeerde balans
  • EMU-saldo
  • Investeringen
  • Financiering
  • Reserves & voorzieningen
Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43