Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen
Het college biedt ten minste eenmaal in de vier jaar bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een (bijgestelde) nota Lokale heffingen aan. Op 17 september 2015 is de Nota lokale heffingen 2015-2018 door uw raad vastgesteld.

Per onderdeel worden de beleidsuitgangspunten van de verschillende lokale heffingen in beeld gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43