Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

Bij het uitwerken van deze paragraaf volgen we de elementen van het BBV. Gepresenteerde getallen zijn gebaseerd op de meest recente Grondnota (versie 2019; raadsbesluit 7 november 2019) en Jaarrekening 2019.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43