Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Geraamde belastinginkomsten (en overige heffingen)

In onderstaande tabel is aangegeven wat de geraamde inkomsten voor het jaar 2021 tot en met 2024 zijn:

Begroting

Meerjarenbegroting

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Onroerendezaakbelasting

5.646

5.828

6.017

6.211

Afvalstoffenheffing

2.231

2.231

2.231

2.231

Rioolheffing

2.034

2.034

2.034

2.034

Leges Burgerzaken

236

237

237

238

Leges Archief

3

3

3

3

Leges Invalidenparkeerkaarten

3

3

3

3

Omgevingsvergunningen

780

794

809

759

Leges art. 212 WABO

91

92

92

93

Reclamebelasting

27

27

27

27

Bijzondere wetten

27

28

28

28

Totaal lokale heffingen

11.078

11.276

11.481

11.627

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43