Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

7.4 Prognoses

Twee keer per jaar wordt een actuele prognose gemaakt van de lopende grondexploitaties. Enerzijds wordt jaarlijks een Grondnota samengesteld (tegelijk met de programmabegroting) en anderzijds wordt elk jaar bij het samenstellen van de programmarekening de complexopzet bijgesteld. De meest recente Grondnota en Programmarekening betreffen beide jaar 2019. Uit onderstaande tabel blijken de verschillen.

Complex
(bedragen x € 1.000)

Grondnota
2019

Programma-rekening
2019

Mutatie

Laarsche Velden

54

65

11

Nieuwenhof 2014

152

145

-8

Beekse Akkers

1.118

1.020

-98

Bemmer IV

1.195

719

-477

D'n Hoge Suute

-18

9

28

De Nieuwe Hees (cluster Donk)

152

167

15

Vogelenzang

716

680

-35

Kerkakkers (Cluster Beek)

1.717

1.769

53

Piet van Thielplein

7

0

-7

Landbouw ontwikkelgebied Mariahout

6

-74

-80

De Hoge Regt (PPS-constructie)

Totaal van de complexen

5.098

4.500

-597

  • Saldo de Hoge Regt in grondnota 2019: € 75.935. De stand per 31-12-2019 wordt in overleg met de partner herzien en vervolgens ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd.
Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43