Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

Met het vaststellen van de jaarlijkse Grondnota worden ook de verschillende grondprijzen vastgesteld. In 2019 en 2020 zijn de volgende prijzen gehanteerd. De prijzen voor 2021 worden gebaseerd op Grondnota 2020, die in de raadsvergadering van 5 november 2020 wordt behandeld.

Grondprijzen

Prijzen 2019 per m2
en excl. BTW

Prijzen 2020 per m2
en excl. BTW

Grondslag van de prijzen

Grondnota 2018

Grondnota 2019

Grond woningbouw

- vrije sector

€ 283,00

€ 289,00

- sociale huursector

€ 213,00

€ 217,00

- sociale koopsector

€ 242,00

€ 247,00

- huursector boven liberalisatiegrens

€ 242,00

€ 247,00

Grond bedrijventerrein

- zeer goede ligging

€ 169,00

€ 172,00

- goede ligging

€ 149,00

€ 152,00

- normale ligging

€ 133,00

€ 136,00

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43