Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

De uitvoering van het grondbeleid wordt gebaseerd op de nota Grondbeleid 2020-2026 zoals die in 2020 is vastgesteld (raadsbesluit 27 augustus 2020). Doel van de nota was het formuleren van een integraal beleidskader om het totale grondexploitatieproces te beheersen, te bewaken en af te stemmen op alle relevante beleidskaders, zodat een samenhangend, strategisch en effectief grondbeleid kan worden gevoerd.

Naast het meerjarige beleid, wordt elk jaar een Grondnota gemaakt waarin de ontwikkelingen per complex in beeld worden gebracht.

De gemeente Laarbeek heeft momenteel de volgende plannen in exploitatie:

Soort

Status

Naam

Verwachte
einddatum

Woongebied

BIE

Laarsche Velden

2020

Woongebied

BIE

Nieuwenhof 2014

2021

Woongebied

BIE

Beekse Akkers

2026

Bedrijventerrein

BIE

Bemmer IV

2028

Woongebied

BIE

D'n Hoge Suute

2026

Woongebied

BIE

De Nieuwe Hees (cluster Donk)

2020

Woongebied

BIE

Vogelenzang

2022

Woongebied

BIE

Kerkakkers (Cluster Beek)

2024

Woongebied

BIE

Piet van Thielplein

2020

Bedrijventerrein

BIE

Landbouw ontwikkelgebied Mariahout

2021

Woongebied

BIE

De Hoge Regt (PPS-constructie)

2025

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43