Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De verdere doorontwikkeling van ons nieuwe planning en controlsysteem Lias, ter ondersteuning van raads-, college- en managementinformatie, staat in 2021 centraal. Nadat in 2020 voorliggende begroting 2021 en de jaarrekening 2019 in Lias vervaardigd zijn, zal in 2021 ingezet worden op het implementeren van de activamodule (met een meerjarig investeringsoverzicht), risicomanagement en eventueel interne controles in dit systeem. Op deze manier kunnen we efficiënter werken en is het voor raadsleden gemakkelijker om verschillende jaren of instrumenten met elkaar te vergelijken.
Het bestuurlijk spoorboekje en de raadsplanning zullen in deze verbeterslag leidraad vormen voor het aanbrengen van meer structuur, inzicht en informatie om onze bedrijfsvoering op een hoger plan te brengen en continue kwaliteit te kunnen blijven leveren.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43