Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

In het navolgende wordt een overzicht gepresenteerd van de personele formatie waarbij inzicht wordt gegeven in zowel de personele sterkte als de bijbehorende personeelslasten.

Organisatieeenheid

Begroting 2020

Begroting 2021

(bedragen x € 1.000)

formatie

loonsom

formatie

loonsom

Raadsgriffie

1,61

147

1,61

154

Gemeentesecretaris

1,00

137

1,00

119

Staf

1,00

114

1,00

117

Afdeling Omgevingsbeheer

31,57

2.228

31,33

2.247

Afdeling Dienstverlening en Informatie

24,87

1.728

26,78

1.922

Afdeling Bedrijfsvoering

20,68

1.543

20,46

1.501

Afdeling Beleid en Projecten

22,97

1.907

22,83

1.897

Totaal

103,70

7.804

105,01

7.957

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43