Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De Coronacrisis heeft nog maar eens het belang van goede online-dienstverlening onderstreept. Niet alleen kan er vanuit huis gewerkt en vergaderd worden: Ook onze burgers kunnen steeds meer vanuit huis zaken doen met de gemeente. Het aantal digitale producten neemt steeds verder toe en die lijn willen we doorzetten. Niet alleen meer digitale producten maar ook betere. Bij het ontwikkelen of aanpassen wordt steeds nadrukkelijker gekeken naar waar de klant behoefte aan heeft. Informatie die we niet nodig hebben, of zelf al in huis hebben gaan we niet nogmaals opvragen.

Het fenomeen 'klantreis' doet zijn intrede in het gemeentehuis. Processen inrichten op basis van wat een klant, een burger van te voren voor verwachtingen heeft. De 'medewerkersreis' brengt in beeld wat er in de organisatie allemaal moet gebeuren om aan die klantverwachtingen te voldoen. Die twee reizen gaan we op elkaar aan laten sluiten. Proces voor proces. Ondanks de toegenomen waarde van de digitale dienstverlening verliezen we ook de telefonische en fysieke dienstverlening - de balie - niet uit het oog. In het belang van onze medewerkers én burgers is deze Coronaproof.

Begin 2020 is de website vernieuwd en in duidelijke taal omgezet. Een flinke verbetering. Het komende jaar gaan we inzetten op het verder verbeteren. Daarbij zal veel aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid. Ook krijgt de website van het Sociaal Team een geheel nieuwe uitstraling. Ook gaan op de website steeds meer kaarten verschijnen waarop gemeentelijke voorzieningen in beeld worden gebracht. Denk daarbij aan kavels die te koop zijn, maar ook aan bladkorven, strooiroutes enzovoort.

Dienstverlening is ook de verbinding met de burgers maken. Waar en wanneer de Coronacrisis het toestaat zullen we participatiebijeenkomsten organiseren om onze inwoners bij allerlei ontwikkelingen te betrekken. Als alternatief kunnen we hiervoor digitale alternatieven inzetten. In onze communicatie zetten we in op 'duidelijke taal'. Door in begrijpelijke taal te communiceren, in gesprekken, in brieven, e-mails en op de website tonen we respect voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van Laarbeek.

Belangrijk vinden we ook onze servicenormen. Deze hebben we dit jaar vastgesteld en er wordt nadrukkelijker dan ooit op gestuurd. Centraal daaraan staat tijdig en klantgericht communiceren. Om te beoordelen of we dat goed doen zullen we in 2021 een kwalitatief klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43