Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Het toegenomen belang van digitale dienstverlening toont aan hoe belangrijk een goede, moderne en stabiele ICT-omgeving is. Wie had jaren geleden gedacht dat we in staat zouden zijn om - weliswaar noodgedwongen - met zijn allen thuis te werken zodat (bijna) alles gewoon door kan gaan?

Vanaf 2021 komt er weer een nieuw informatiebeleidsplan. Een aantal thema's uit het vorige plan kunnen als afgerond beschouwd worden. Digitaal samenwerken, flexibele organisatie (waaronder thuiswerken, mobiele apparatuur enzovoort) hebben hun waarde bewezen. Evenals de vernieuwde hardware-omgeving; het hart van de ICT. Andere thema's zullen zeker terugkomen omdat we daarmee nog niet klaar zijn. Datagedreven werken bijvoorbeeld komt steeds meer in de belangstelling. Ook wij kunnen daar nog meer mee gaan doen. Daarnaast blijft de ontwikkeling van digitale dienstverlening doorgaan en zullen we aan gaan sluiten bij de berichtenbox van mijnoverheid.nl.

Belangrijk is ook de ontwikkeling naar de zogenaamde 'Common Ground'. Het streven van de overheid om op een hele andere manier met gegevens om te gaan. Een grote, brede basis met alle gegevens en daarboven allerlei applicaties die daar hun noodzakelijke data uithalen die specifiek nodig is. De opslag en het beheer blijft in de basis. Het doel is de gegevensuitwisseling binnen en tussen gemeenten te standaardiseren. En tegelijkertijd goedkoper, sneller en innovatiever te maken. Wij werken hieraan samen binnen de coöperatieve vereniging Dimpact waarvan we samen met 38 andere leden lid zijn.

Informatiebeveiliging en Privacy

Zowel het informatiebeveiligingsbeleid als het privacybeleid zijn recent geactualiseerd. In beide gevallen is daaraan een uitvoeringsplan gekoppeld waar we het komende jaar mee aan de gang gaan. De basis is op orde, maar ontwikkeling is en blijft nodig. De wereld om ons heen staat niet stil en dat mogen wij dus ook niet doen.

Sinds dit jaar is de Baseline Informatiebeveiliging Overheden van kracht. De opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. Onze huidige informatiebeveiligingsmaatregelen worden getoetst aan de normen van de BIO. Op basis van deze zogenaamde GAP-analyse wordt beoordeeld welke risico's we willen en mogen lopen. Wat dan nog resteert zal vertaald worden naar een vernieuwd uitvoeringsplan.

Zowel op het gebied van informatiebeveiliging als privacy zullen we blijven investeren in bewustwording. Uiteindelijk is de mens hierin immers de zwakste schakel. Het management heeft hier een belangrijke rol in. De rechten die burgers mogen ontlenen aan de AVG zijn in processen geborgd.

In het Sociaal Domein wordt reikhalzend uitgekeken naar nieuwe wetgeving die meer mogelijkheden biedt om gegevens uit te wisselen tussen verschillende domeinen. Vanuit de gedachte: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur staan privacyregels een optimale dienstverlening/hulp aan burgers hier soms in de weg.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43