Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.4 Bermen en sloten

Beleidskader

In 2010 is het beleidsplan bermen en sloten door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleid is vervolgens vertaald in een beheerplan. Door het onderhoud van bermen en sloten te combineren is een efficiencyvoordeel behaald. Bovendien kunnen er voor minder geld meer bermen ecologisch worden beheerd. Voor het slotenonderhoud geldt een maaifrequentie van één keer per jaar onder de voorwaarde dat de andere aangelande (eigenaar met grond langs de sloot) het slootmaaisel ontvangt en zorgt voor verwerking.

Ontwikkelingen

Eind 2020 wordt een nieuw waterbeheerplan vastgesteld. Dit legt de link tussen het klein onderhoud  van waterpartijen (waaronder sloten) en het groot onderhoud van de waterpartijen.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2021

Rekening 2019

Exploitatie

171

220

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43