Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan wat het maximale bedrag is dat de gemeente aan kort geld (looptijd < 1 jaar) mag aantrekken. De kasgeldlimiet 2021 bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal, dus 8,5% van ±€ 57,7 miljoen is ±€ 4,9 miljoen.

Renterisiconorm
De renterisiconorm geeft aan welk deel van de langlopende leningen (looptijd > 1 jaar) afgelost mag worden. De renterisiconorm 2021 bedraagt 20% van het begrotingstotaal, dus 20% van ±€ 57,7 miljoen is ±€ 11,5 miljoen.

Drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag schatkistbankieren 2021 bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal, dus 0,75% van ±€ 57,7 miljoen is ±€ 433.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43