Begroting 2021

Financiën en bedrijfsvoering

Investeringen

Onderstaande tabel geeft de investeringen voor het begrotingsjaar 2021 weer.

Omschrijving

Bruto budget

Bijdrage derden

Netto-budget

Software 2021

11.000

11.000

Hardware 2021

35.000

35.000

Vervanging kantoormeubilair

35.000

35.000

Klepelmaaier

12.000

12.000

Bode-auto

30.000

30.000

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43