Begroting 2021

Woon- en leefklimaat

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners

Gemiddelde WOZ-waarde

Ja

Duizend euro

2019

€ 270

onbekend

Nieuw gebouwde woningen

Ja

per 1.000 woningen

2019

9,7

9,3

Demografische druk

Ja

%

2020

77,1

79,4

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Ja

2020

743

749

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Ja

2020

800

827

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43