Begroting 2021

Woon- en leefklimaat

Investeringen

Onderstaande tabel geeft de investeringen voor het begrotingsjaar 2021 weer.

Omschrijving

Bruto budget

Bijdrage derden

Netto-budget

Opheffen parkeerknelpunten Zuidzijde Lieshout

260.000

260.000

Vervanging openbare verlichting 2021

280.000

280.000

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43