Begroting 2021

Burger en bestuur

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners

Producten Burgerzaken

Nee

aantal

2019

23

niet gemeten

Klantcontactmomenten Burgerzaken

Nee

aantal

2019

10.053

niet gemeten

Producten bouwen en wonen

Nee

aantal

2019

7

niet gemeten

Klantcontactmomenten bouwen en wonen

Nee

aantal

2019

114

niet gemeten

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43