Begroting 2021

Burger en bestuur

Investeringen

Onderstaande tabel geeft de investeringen voor het begrotingsjaar 2021 weer.

Omschrijving

Bruto budget

Bijdrage derden

Netto-budget

Rioolontstoppingsmachine

30.000

30.000

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43