Begroting 2021

Veiligheid

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

2.01

Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving

2.02

Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving

2.03

Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding

2.04

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we daar voor doen?

2.01

Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving

Onderzoek communicatie ondermijning

Planning

In 2020 is er in de 6 Peelgemeenten een enquête gehouden onder inwoners van 18  jaar en ouder in hoeverre ze ondermijning of kenmerken daarvan ervaren. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in waar communicatie over ondermijnende activiteiten zich op moet richten om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten. In 2020 sluiten de Peelgemeenten aan bij Meld Misdaad Anoniem. In 2021 volgt hiervan een evaluatie en wordt duidelijk wat de effecten daarvan zijn.

11

-

2021

Voorlichting, bewustwording en aanpak samen met de gemeenschap

Planning

Om inwoners meer mee te nemen in de bewustwording en aanpak van ondermijning is voorlichting en training noodzakelijk. We hechten veel belang aan de organisatie van app-groepen in de wijken en buurtpreventie.
In 2021 richten we ons opnieuw op ondernemers en de groep van Whatsappbeheerders. Inwoners wordt de mogelijkheid geboden om via Meld Misdaad Anoniem ondermijning en criminaliteit op een laagdrempelige manier te melden.

12

-

2021

2.04

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob

Planning

Er wordt nieuw beleid voorbereid in het kader van de Wet Bibob voor het onderdeel 'subsidies'.

12

-

2021

Voorkomen escalatie vanuit het Sociaal Domein

Planning

In het kader van de Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang is het van belang de vroegsignalering verwarde personen goed te organiseren. Daarmee willen we voorkomen dat er overlast komt en er in het kader van deze wetten inzet gepleegd moet worden. Daarvoor wordt het AVE-model verder ontwikkeld, dat met regie in eigen huis succesvol wordt vormgegeven. Dit betekent ook een verdere integratie van het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

03

-

2021

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43