Begroting 2021

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners

Absoluut verzuim

Ja

per 1.000 leerlingen

2017

0

1,3

Relatief verzuim

Ja

per 1.000 leerlingen

2018

4

17

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Ja

%

2018

1,2

1,4

Niet sporters

Ja

%

2016

47,7

48,9

Banen

Ja

per 1.000 inwoners van 15- 64 jaar

2019

609

664,2

Jongeren met een delict voor de rechter

Ja

%

2016

0

1

Kinderen uit uitkeringsgezinnen

Ja

%

2018

4

4

Netto arbeidsparticipatie

Ja

%

2019

70,4

69,6

Werkloze jongeren

Ja

%

2018

1

1

Personen met een bijstandsuitkering

Ja

per 10.000 inwoners

2019

160,4

194

Lopende re-integratievoorzieningen

Ja

per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

2019

60,5

148,1

Jongeren met jeugdhulp

Ja

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

7,9

10,9

Jongeren met jeugdbescherming

Ja

%

2019

0,8

1,1

Jongeren met jeugdreclassering

Ja

%

2019

onbekend

0,4

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Ja

per 10.000 inwoners

2019

740

576

Omvang huishoudelijk restafval

Ja

Kg/inwoners

2017

82

140

Hernieuwbare elektriciteit

Ja

%

2018

4,4

onbekend

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43