Begroting 2021

Economie en werkgelegenheid

Beleidsindicatoren

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Deze is hieronder weergegeven als indicator.

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners

Functiemenging

Ja

%

2019

47,5

48,7

Vestigingen (van bedrijven)

Ja

per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar

2019

170,8

159,2

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43