Begroting 2021

Veiligheid

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners

Verwijzingen HALT

Ja

per 10.000 jongeren

2019

62

110

Winkeldiefstallen

Ja

per 1.000 inwoners

2018

0,2

0,6

Geweldsmisdrijven

Ja

per 1.000 inwoners

2018

3,1

3

Diefstallen uit woningen

Ja

per 1.000 inwoners

2018

2

2,1

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Ja

per 1.000 inwoners

2018

3,5

3,7

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2020 12:29:48 met de export van 10/16/2020 17:07:43